طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه despondingly به فارسی despondingly یعنی چه

despondingly


ازروى افسردگى ،بنا اميدى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها