معنی و ترجمه کلمه detachable keyboard به فارسی detachable keyboard یعنی چه

detachable keyboard


کامپيوتر : صفحه کليد جداشدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها