طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه detachable keyboard به فارسی detachable keyboard یعنی چه

detachable keyboard


کامپيوتر : صفحه کليد جداشدنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها