طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه detective به فارسی detective یعنی چه

detective


کاراگاه ،کارگاه
قانون ـ فقه : کاراگاه ،مفتش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها