طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه detent plunger به فارسی detent plunger یعنی چه

detent plunger


علوم نظامى : شيطانک چفت ضامن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها