طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه detent به فارسی detent یعنی چه

detent


ضامن نگهدارنده مين ،ازاد کننده مين نگهدارنده ،چفت ضامن ،شيطانک نگهدارنده گيره ،گيره ،عايق ،شيطانک
علوم نظامى : عايق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها