طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dew-point به فارسی dew-point یعنی چه

dew-point


نقطه شبنم ،درجه اى ازسردى هواکه دران شبنم ميزند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها