معنی و ترجمه کلمه dialectics به فارسی dialectics یعنی چه

dialectics


ديالکتيک
روانشناسى : منطق جدلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها