طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه diameter of a knot به فارسی diameter of a knot یعنی چه

diameter of a knot


عمران : قطر يک گره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها