معنی و ترجمه کلمه diamond cutting tool به فارسی diamond cutting tool یعنی چه

diamond cutting tool


علوم مهندسى : الماس شيشه برى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها