طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه diaschisis به فارسی diaschisis یعنی چه

diaschisis


روانشناسى : کارکرد پريشى جانبى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها