معنی و ترجمه کلمه diastasis به فارسی diastasis یعنی چه

diastasis


(طب )استراحت قلب در فاصله بين انقباض و انبساط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها