طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه diastolic pressure به فارسی diastolic pressure یعنی چه

diastolic pressure


روانشناسى : فشار خون انبساطى
ورزش : فشار دياستولى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها