طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه diatomic به فارسی diatomic یعنی چه

diatomic


داراى دو جوهر فرد،دواتمى ،داراى دو اتم در هر مولکول
علوم مهندسى : دو اتمى
شيمى : دواتمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها