طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dicarbopylic به فارسی dicarbopylic یعنی چه

dicarbopylic


(ش ).داراى دو اتم کاربوکسيل در هر مولکول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها