طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dichotomy به فارسی dichotomy یعنی چه

dichotomy


تقسيم به دو بخش ،انشعاب به دو شعبه ،دو حالتى ،دورستگى ،دوگانگى
روانشناسى : دو مقولگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها