معنی و ترجمه کلمه dicrotic به فارسی dicrotic یعنی چه

dicrotic


(طب )مقرطى ،چکشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها