معنی و ترجمه کلمه diode characteristic به فارسی diode characteristic یعنی چه

diode characteristic


الکترونيک : مشخصه الکترد مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها