طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه diphtheria به فارسی diphtheria یعنی چه

diphtheria


(طب )ديفترى ،گلو درد به اغشاء کاذب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها