طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه diphtheric به فارسی diphtheric یعنی چه

diphtheric


دچارگلودرد،وابسته به ( يامانند ) خناق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها