معنی و ترجمه کلمه direct admission به فارسی direct admission یعنی چه

direct admission


مراجعه مستقيم به بهدارى
علوم نظامى : پذيرش يامراجعه مستقيم بيماران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها