معنی و ترجمه کلمه direct aggression به فارسی direct aggression یعنی چه

direct aggression


روانشناسى : پرخاشگرى مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها