معنی و ترجمه کلمه direct coupled transistor logic به فارسی direct coupled transistor logic یعنی چه

direct coupled transistor logic


کامپيوتر : سيستم منطقى که منحصرا "از ترانزيستورها به عنوان عناصر فعال استفاده مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها