طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه direct support به فارسی direct support یعنی چه

direct support


پشتيبانى مستقيم
عمران : تکيه گاه بى واسطه
علوم نظامى : کمک مستقيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها