معنی و ترجمه کلمه direct taxation به فارسی direct taxation یعنی چه

direct taxation


ماليات مستقيم
بازرگانى : اخذ ماليات بصورت مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها