طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه directional gyro indicator به فارسی directional gyro indicator یعنی چه

directional gyro indicator


دستگاه ژيروسکوپ سمتى
علوم نظامى : دستگاه سمت نماى ژيروسکوپى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها