معنی و ترجمه کلمه directions به فارسی directions یعنی چه

directions


دستور عمل( در ازمونها)
قانون ـ فقه : دستورالعمل
روانشناسى : دستور عمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها