طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه disappear به فارسی disappear یعنی چه

disappear


ناپديد شدن ،غايب شدن ،پيدا نبودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها