طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه discharge currect به فارسی discharge currect یعنی چه

discharge currect


جريان تخليه
علوم مهندسى : جريان دشارژ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها