طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه discharge opening به فارسی discharge opening یعنی چه

discharge opening


راهگاه تخليه
علوم مهندسى : مجراى تخليه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها