طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه disconnect به فارسی disconnect یعنی چه

disconnect


منفصل کردن ،جدا کردن ،گسستن ،قطع کردن
علوم مهندسى : قطع کردن اتصال الکتريکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها