طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه disconsolate به فارسی disconsolate یعنی چه

disconsolate


پريشان ،دلشکسته ،تسلى ناپذير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها