معنی و ترجمه کلمه discontiguous به فارسی discontiguous یعنی چه

discontiguous


ناپيوسته ،جدا ازهم ،داراى قسمت جدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها