طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه discontiguous به فارسی discontiguous یعنی چه

discontiguous


ناپيوسته ،جدا ازهم ،داراى قسمت جدا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها