طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه discover به فارسی discover یعنی چه

discover


پى بردن ،دريافتن ،يافتن ،پيدا کردن ،کشف کردن ،مکشوف ساختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها