طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه discriminal dispersion به فارسی discriminal dispersion یعنی چه

discriminal dispersion


روانشناسى : پراکندگى افتراقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها