طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه disfeature به فارسی disfeature یعنی چه

disfeature


صفات ممتازه چيزى را از بين بردن ،محوکردن ،از شکل انداختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها