طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه disforest به فارسی disforest یعنی چه

disforest


ازحال جنگلى بيرون امدن ،ازرعايت قانون جنگل هامعاف کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها