طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه disgorge به فارسی disgorge یعنی چه

disgorge


استفراغ کردن ،خالى کردن ،ريختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها