معنی و ترجمه کلمه dish rag به فارسی dish rag یعنی چه

dish rag


)=dishcloth(کهنه ء ظرف شويى
ورزش : حالت افقى بدن ژيمناست درامتداد چوب موازنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها