طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه disinterestedness به فارسی disinterestedness یعنی چه

disinterestedness


بى علاقگى ،بيغرضى ،بى طمعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها