معنی و ترجمه کلمه disseminator به فارسی disseminator یعنی چه

disseminator


انتشاردهنده ،پاشنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها