معنی و ترجمه کلمه distance protection به فارسی distance protection یعنی چه

distance protection


عمران : وسيله حفاظت فاصله


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها