معنی و ترجمه کلمه distance protection به فارسی distance protection یعنی چه

distance protection


عمران : وسيله حفاظت فاصلهآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها