معنی و ترجمه کلمه distemperate به فارسی distemperate یعنی چه

distemperate


کج خلق ،زياده رو،افراط کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها