طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه distent به فارسی distent یعنی چه

distent


منبسط،ورم کرده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها