معنی و ترجمه کلمه distilled mustard به فارسی distilled mustard یعنی چه

distilled mustard


گاز خردل
علوم نظامى : عامل خردلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها