طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه distinguish به فارسی distinguish یعنی چه

distinguish


تميزدادن ،تشخيص دادن ،ديفرانسيل گرفتن ،ديدن ،مشهورکردن ،وجه تمايزقائل شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها