طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه distort به فارسی distort یعنی چه

distort


شکسته شدن ،خميدن ،بد شکل کردن ،کج کردن ،تحريف کردن ،ازشکل طبيعى انداختن
علوم مهندسى : خم شدن
شيمى : واپيچيدن
علوم نظامى : صداى نامفهوم از بى سيم بى قواره کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها