طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه district court به فارسی district court یعنی چه

district court


دادگاه بخش
قانون ـ فقه : دادگاه بخش ،صلحيه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها