طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه divergent line illusion به فارسی divergent line illusion یعنی چه

divergent line illusion


روانشناسى : خطاى ادراکى خط واگرا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها