طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dizygotic به فارسی dizygotic یعنی چه

dizygotic


)fraternal(برادرانه ،برادرى ،برادروار
روانشناسى : دو تخمکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها