طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه do به فارسی do یعنی چه

do


راه ،روش ،عمل کردن ،انجام دادن ،کفايت کردن ،اين کلمه در ابتداى جمله بصورت علامت سوال ميايد،فعل معين
ورزش : شيوه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها